You are here

You too ?

Topics: 
Literature

Al wie "Gij ook, Brutus?" nog vertaalt als
Tu quoque, Brutus ?
heeft zijn Latijn van de pastoor in de sacristie geleerd. De vocatief, jongens en meisjes, maakt dat de correcte vertaling is :
Et tu, Brute ?

Ga heen, en doet er uw voordeel mee.

Comments

Alea jacta est...to zover gaat mijn Latijn. Ah nee, ik ken er nog eentje:
"veni vidi brossi bissi" ... ik kwam, ik zag, ik broste, ik biste...ofzowiets ;-)