You are here

Vuurbol

Topics: 
Astronomy

Wie iets voor zeven een uiterst heldere, bewegende ster in het noorden zag, was getuige van een vuurbol. Deze meteoor met oranjerode kleuren spatte blijkbaar in 3 delen uiteen. Uit de waarnemingen door Nederlandse en Belgische getuigen, moet de meteoor in de atmosfeer binnengekomen zijn boven Tilburg, en opgebrand boven Den Haag.
Eén getuige slaagde erin de vuurbol in beeld te brengen. Meteoren boven Vlaanderen komen regelmatig voor, al is het exemplaar van deze avond uitzonderlijk groot & helder. Meestal gaat het hier over kleine brokstukken ter grote van een steen, of schroot van satellieten die terug in de dampkring valt, en daarin volledig opbrandt.