You are here

Voornamen databank

Topics: 
Literature

Kristof, van Christophorus
Gri. `Christusdrager', d.w.z. `hij die Christus in zijn hart draagt'. St. Christoforus (volgens de legende oorspr. Reprobus geheten), was een martelaar, waarschijnlijk tijdens Decius in 250. Aan zijn naam werd later de legende verbonden van het dragen van het Christuskind. Christoforus is een van de veertien noodhelpers; kerk. feestdag: 25 juli. Hij is de beschermer van de automobilisten. De naam kwam vrij laat in de middeleeuwen in gebruik (Kortrijk rond ca 1400).

De Nederlandse voornamen databank bevat de ethymologie van zo'n 20000 courante Nederlandse en Vlaamse voornamen.