Mustang (JDK1.6) native GTK looks

Good riddance, Metal and Awt; this may boost Java applications, at least on Linux : the next version of Java (code name 'Mustang') will feature native GTK components for the Swing API.

Tuks Sat, 02/18/2006 - 21:39

geef mij maar SWT... das tzelfde voor windoos en linux... als ge een app wilt bouwen voor alleen gtk/gnome kunde makkelijk de bestaande java bindings gebruiken