You are here

Literature

Image: 

Voornamen databank

Literature

Kristof, van Christophorus
Gri. `Christusdrager', d.w.z. `hij die Christus in zijn hart draagt'. St. Christoforus (volgens de legende oorspr. Reprobus geheten), was een martelaar, waarschijnlijk tijdens Decius in 250. Aan zijn naam werd later de legende verbonden van het dragen van het Christuskind. Christoforus is een van de veertien noodhelpers; kerk. feestdag: 25 juli. Hij is de beschermer van de automobilisten. De naam kwam vrij laat in de middeleeuwen in gebruik (Kortrijk rond ca 1400).

De Nederlandse voornamen databank bevat de ethymologie van zo'n 20000 courante Nederlandse en Vlaamse voornamen.

Undocumented features

Literature

As seen on Planet grep : Undocumented features, a geek humorous story. It's not Douglas Adams, but surely worth a giggle.

Dictee

Literature

Nog eens meegedaan aan het groot dictee der Nederlandse taal; aartsmoeilijk deze keer, maar wel gelukkig met de oudere spelling. Dat had blijkbaar geen invloed op de algemene trend : Vlamingen scoren beduidend beter dan Nederlanders die een gemiddelde halen van 44 fouten. Petje af voor de winnares (Vlaming, natuurlijk) met een uitstekende score van slechts 4 fouten. Zelf deed ik het redelijk goed gezien de moeilijkheidgraad, met een 35tal fouten. Martine deed het iets slechter met 48 fouten, wat haar de onsterfelijke uitspraak ontlokte : "Ik ben verdorie nog stommer dan een Hollander !" :))

What should I read next ?

Literature

What should I read next ? is a database of favourite books, and will suggest which books you can read based on your perferences (in this case, a given author and/or title).

The Harry Potter lexicon

Literature

I never fancied JK Rowling's Harry Potter books : too dark, too much Roald Dahl alike. However, Potter has taken over the world by storm, and for all those mage-apprentices out there, here's the Harry Potter lexicon, with a collection of magical spells and maps. So now you know again what your children are talking about.

Pages

Subscribe to RSS - Literature